Informatieavond Strategische visie Krimpenerwaard

visielogo-png

“De Krimpenerwaard heeft de potentie om binnen de verstedelijkte en geïndustrialiseerde Zuidvleugel van de Randstad en in het bijzonder de Rijnmond een eigen rol te vervullen die het totaal versterkt en compleet maakt.”

Vanuit die overtuiging heeft stedenbouwkundige Riek Bakker, inwoner van Berkenwoude, een burgerinitiatief ontworpen voor een Strategische Visie inclusief Uitvoeringsprogramma voor de Krimpenerwaard.

Donderdagavond 15 december j.l. gaf Riek Bakker in de raadzaal van Krimpen a/d IJssel een presentatie van het door haar geïnitieerde burgerinitiatief aan de gemeenteraadsleden uit Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard.

Voor het opstellen van de visie is gekozen voor de oprichting van een waardcommissie. De onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Jaap Smit, Commissaris van de Koning bestaat verder uit Sybilla Dekker (voormalig Minister VROM), Chris Kalden (voormalig directeur Staatsbosbeheer) en Wim Kuijken (Deltacommissaris).

Provincie en gemeenten brengen ambtelijke expertise in. Voor ontbrekende expertise wordt een beroep op externe inhuur gedaan. Het project is in september 2016 gestart en heeft een looptijd van circa een half jaar.

visie-tweeczvivyzw8aab66a

Burgerparticipatie is een mooi element bij het opstellen van deze visie. Er is grote interesse om mee te participeren in de ontwikkeling van de strategische visie voor de Krimpenerwaard. Om het een en ander werkbaar te houden is er voor gekozen om vier groepen te formeren: 2 bewonersgroepen en 2 ondernemersgroepen. Deze groepen komen in diverse sessies bijeen en geven daar  hun inbreng voor de visie.

De strategische visie Krimpenerwaard wordt vervolgens aan de gemeenteraden van Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard aangeboden.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig bij de presentatie, Eddo Mondriaan, Jan Kees de Keuning en Willem Schoof.

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleitte tijdens de bijeenkomst voor meer woningbouw in de Krimpenerwaard om de leefbaarheid en de vitaliteit in de Krimpenerwaard te versterken.

Op www.visiekrimpenerwaard.nl kunt u meer informatie vinden, zoals thema’s en scenario’s, maar ook over de opbouw van het project. U kunt op deze site terecht met uw vragen en/of opmerkingen.