Mogelijk datalek persoonsgegevens

Met verbazing heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard in de diverse media berichten van oppositiepartijen CDA en PvdA gelezen met betrekking tot het informeren van raads en commissieleden over een mogelijk datalek van persoonsgegevens vanuit het databestand van de gemeente Krimpenerwaard.

computertransport-under-computer-iconGemeente Belang Krimpenerwaard betreurt de ontstane situatie ten zeerste nu voor de tweede maal in een korte periode persoonsgegevens mogelijk gelekt zijn, daar geen enkel misverstand over. Maar om vervolgens o.a. via de media om opheldering te vragen terwijl je al geïnformeerd bent dat komt zeer vreemd over.

Zo vraagt de ene oppositiepartij op 25 december o.a. per twitterbericht om opheldering over het mogelijke datalek van persoonsgegevens en de andere oppositiepartij suggereert dat de media eerder geïnformeerd werd dan raads en commissieleden.

Afgelopen week zijn raads en commissieleden per brief door het college geïnformeerd en verscheen op de gemeentelijke website d.d. 23 december een artikel over bovenstaand onderwerp.

In de informatiebrief (zie onder) naar raads en commissieleden is informatie verstrekt over het mogelijke datalek van persoonsgegevens en in een uitgebreide bijlage werd aangegeven hoe een en ander is verlopen inclusief welke actie de gemeente ondernomen heeft.

Dat raads en commissieleden pas enige tijd na ontdekking van het mogelijk lek geïnformeerd zijn is juist. Maar het beeld dat beide oppositiepartijen schetsen is geen juiste weergave van de werkelijkheid. Op deze wijze oppositie bedrijven creëert een onjuiste sfeer en is mede een voedingsbodem voor polarisatie en brengt de gemeente Krimpenerwaard en de lokale politiek in zijn geheel in een situatie waarin Gemeente Belang Krimpenerwaard zich niet prettig bij voelt.

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat voor constructieve politiek op basis van feiten, suggestieve en onjuiste berichtgeving over welk onderwerp dan ook draagt niet bij tot ontwikkeling van onze mooie gemeente Krimpenerwaard. Laten we onze energie gebruiken om de gemeente Krimpenerwaard verder te ontplooien en dit proces gaat met vallen en opstaan, een kritische blik is meer dan welkom maar wel gebaseerd op feiten. Op deze wijze wil Gemeente Belang Krimpenerwaard de discussie voeren en niet op basis van een gecreëerde werkelijkheid.

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard

Klik voor de informatiebrief aan raads en commissieleden op onderstaande link.

infodl_20161227_0003

Klik hier voor artikel op website RTV Krimpenerwaard.