Statushouders in april in K5-gebouw Lekkerkerk

Het college van B & W van de gemeente Krimpenerwaard heeft opdracht gegeven om het voormalige K5-gebouw in Lekkerkerk om te bouwen tot een opvanglocatie voor statushouders. De verwachting is dat het leegstaande pand in april 2017 wordt opgeleverd.

Burgemeester Roel Cazemier had drie gesprekken met omwonenden nodig om het collegebesluit toe te lichten. “Ik begreep dat er in de directe omgeving enige huiver was voor de komst van de nieuwe buren. Er wonen veel ouderen in deze omgeving en zij vreesden voor hun rust. Die bezwaren heb ik weg kunnen nemen.”

lekkerkerk742de0ed-e3cb-422f-bbaf-2901b7553a1d

In de opvanglocatie komen twee gezinnen en acht alleenstaande asielzoekers. Het gaat om ongeveer 16 personen die nog door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) worden geselecteerd. Het beheer is in handen van bureau Villex.

De gemeente heeft een contactpersoon aangesteld, die 24 uur per dag beschikbaar is voor vragen of klachten van omwonenden. Cazemier hoopt dat de asielzoekers snel in de gemeenschap worden opgenomen. “We willen ook rondleidingen houden en een welkomstfeestje organiseren. Begrip voor elkaar krijgen is de opzet. Dat neemt veel ruis weg.”

(Bron:Het Kontakt)