Gemeente Belang Krimpenerwaard akkoord met fraaie impuls voor Zilverstad Schoonhoven

Tijdens de commissievergadering d.d. 12 september jl. is Gemeente Belang Krimpenerwaard akkoord gegaan met het voorstel herinrichting tweede fase Buiten de Veerpoort te Schoonhoven. Definitieve besluitvorming vindt plaatst tijdens de raadsvergadering d.d. 26 september a.s.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is akkoord gegaan met het voorstel voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de tweede fase Buiten de Veerpoort, het benodigde krediet voor de uitvoering van het plan en de inrichting van de uitbreiding van de jachthaven bij het Wilgerak.

ontwerp herinrichting

Na de vondst van het ravelijn bij de uitvoering van de eerste fase Buiten de Veerpoort heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard besloten om het ontwerp voor de tweede fase Buiten de Veerpoort aan te passen zodat de aangetroffen resten zichtbaar worden in het terrein.

Bij de herinrichting van de tweede fase van Buiten de Veerpoort zal ook de inrichting van het Wilgerak worden meegenomen om de verplaatsing van de watersportvereniging uit de Noodhaven mogelijk te maken..

Met de herinrichting van Buiten de Veerpoort krijgt het gebied een kwalitatief hoogwaardige uitstraling zodat bezoekers verleid worden de stad te bezoeken en er langer verblijven.

Door de herinrichting wordt de historie van het gebied beter zichtbaar. Door de watercompensatie bij het Wilgerak in te richten als jachthaven kan de watersportvereniging uit de Noodhaven worden verplaatst zodat er ruimte ontstaat voor een passantenhaven bij het oude centrum.

De verwachting is dat het werk in januari 2018 aanbesteedt wordt zodat de herinrichting van het gebied voor de start van het zomerseizoen 2018 gereed is.

Klik hier voor meer informatie.