Vragen over de starterslening

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft vragen aan het college gesteld over de nog beschikbare middelen voor het verlenen van een starterslening.

Gemeente Belang Krimpenerwaard krijgt signalen uit het veld gezien de starterslening veel aangevraagd wordt dat de middelen m.b.t. de starterslening zo goed als niet meer beschikbaar zijn, waardoor het verlenen van een starterslening niet meer mogelijk zal zijn.

De Starterslening biedt startende huizenkopers de mogelijkheid nét dat beetje extra te lenen waardoor u uw eerste droomwoning kan kopen. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de maximale hypotheek. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw (eerste) hypotheek bij de bank. De gemeente Krimpenerwaard stimuleert op deze wijze het eigenwoningbezit.

Gemeente Belang Krimpenerwaard maakt zich hard voor een beleid dat het kopen van een woning haalbaar maakt voor starters en mensen die van een huur- naar een koopwoning willen verhuizen. Dit kan o.a. door te bouwen naar wens via het CPO principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), woningbouw te realiseren in samenwerking met projectontwikkelaars en het maken van prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties, bijvoorbeeld over “Kopen naar wens”.