Voortzetting starterslening naar vragen Gemeente Belang Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard verstrekt startersleningen aan personen die voor het eerst een huis kopen. Met deze regeling wordt het voor starters extra aantrekkelijk gemaakt om in de Krimpenerwaard voor het eerst een woning te kopen. Starters maken veelvuldig gebruik van deze regeling. Om de starterslening voort te zetten, stelt het college de raad voor om een extra bedrag van €3.000.000 ter beschikking te stellen. Dit naar vragen van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Klik op onderstaande link voor beantwoording college op vragen van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

TV18-05 antw VGBK – Overzicht nog beschikbare middelen m.b.t starterslening

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met het voorstel om de starterslening  voor te zetten. Onderstaande vragen werden maart jl. door Gemeente Belang Krimpenerwaard aan het college gesteld.

Gemeente Belang Krimpenerwaard krijgt signalen uit het veld gezien de starterslening veel aangevraagd wordt dat de middelen m.b.t. de starterslening zo goed als niet meer beschikbaar zijn, waardoor het verlenen van een starterslening niet meer mogelijk zal zijn.

De Starterslening biedt startende huizenkopers de mogelijkheid nét dat beetje extra te lenen waardoor u uw eerste droomwoning kan kopen. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de maximale hypotheek. De Starterslening is altijd een aanvulling op uw (eerste) hypotheek bij de bank. De gemeente Krimpenerwaard stimuleert op deze wijze het eigenwoningbezit.

Gemeente Belang Krimpenerwaard maakt zich hard voor een beleid dat het kopen van een woning haalbaar maakt voor starters en mensen die van een huur- naar een koopwoning willen verhuizen. Dit kan o.a. door te bouwen naar wens via het CPO principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), woningbouw te realiseren in samenwerking met projectontwikkelaars en het maken van prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties, bijvoorbeeld over “Kopen naar wens”.