Wereldcafé Omgevingsvisie

Afgelopen donderdag organiseerde de gemeente Krimpenerwaard de tweede bijeenkomst “Omgevingsvisie Krimpenerwaard” in Stolwijk.

De aanwezigen kregen alle gelegenheid om hun inbreng te geven over de identiteit en kwaliteiten van de kernen, trends en kernvraagstukken van de gemeente Krimpenerwaard. Wat willen we behouden en op welke items gaan we ons richten voor de toekomst. Items als het open landschap, woningbouw, mobiliteit en bereikbaarheid van de Krimpenerwaard, impuls toerisme en het behouden van de identiteit van de kernen waren o.a. onderwerp van gesprek.

Aanwezig bij deze burgerparticipatie bijeenkomst namens Gemeente Belang Krimpenerwaard Piet van Dam en Willem Schoof.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.