Het dorp

En langs het tuinpad van m’n vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat nooit voorbij zou gaan. Wim Sonneveld bezong het door vooruitgang veranderde dorp Deurne. Dit prachtige en uiterst realistisch lied schoot door mijn hoofd bij het lezen van het artikel ‘’Tussen IJssel en Lek, op de kaart maar een vlek” afgelopen zaterdag in het Algemeen Dagblad. Dit naar aanleiding van het voornemen van de gemeente Krimpenerwaard om een oeververbinding vanuit Krimpenerwaard naar Ridderkerk aan te leggen in combinatie met een verstedelijking opgave van 200 hectare.

De oppervlakte van de Krimpenerwaard is 161,3 km². Het voornemen van de gemeente Krimpenerwaard is om een lobby te starten voor een oeververbinding en 1.3 % van de oppervlakte van de Krimpenerwaard in te zetten voor een verstedelijking opgave. Een verstedelijking opgave behelst niet alleen woningbouw maar creëert tal van kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendige Krimpenerwaard zoals woningbouw, sportaccommodaties, accommodaties voor het toerisme en mogelijkheden voor onze ondernemingen.

Het beeld dat geschetst wordt al zijnde “De Krimpenerwaard wordt vol gebouwd met 10.000 woningen” verwerp ik ver van mij. Er wordt momenteel in de Krimpenerwaard natuur gerealiseerd één en ander gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem voor het tegengaan van bodemdaling. Met deze investeringen zijn vele miljoenen gemoeid.

De toekomst van de Krimpenerwaard dat is onze uitdaging voor de komende decennia. In mijn beleving geen herhaling van hetgeen de afgelopen zestig jaar in de Krimpenerwaard heeft plaatsgevonden. Marginale ontwikkeling met betrekking tot de bereikbaarheid van onze Krimpenerwaard. Willen wij vitale en leefbare kernen behouden dan is een investering in de toekomst een vereiste. Niet denken in doemscenario’s maar juist de mogelijkheden en kansen onderzoeken voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar wij in de Krimpenerwaard voor staan. Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van een oeververbinding, woningbouw, voorzieningen en een goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Deze samenhang creëert vooruitgang, leefbaarheid en vitaliteit voor onze gemeente. Het zijn de vele ondernemingen in Krimpenerwaard die voor deze vooruitgang hebben gekozen. Het zijn deze ondernemingen die de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen in stand houden door het steunen van de vele verenigingen die de Krimpenerwaard rijk is. Als we nu de toekomst niet goed inrichten dan voorzie ik een teruggang van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen. Het juiste evenwicht, dat is nu de opgave. In mijn beleving voorziet het voornemen van een oeververbinding en verstedelijking opgave daarin. Het creëert tal van kansen en mogelijkheden voor de Krimpenerwaard. Woningbouw, sportaccommodaties, accommodaties voor het toerisme en mogelijkheden voor onze ondernemingen met in het verlengde daarvan het creëren van werkgelegenheid.

In mijn beleving is het juist een zeer sterke zet van de gemeente Krimpenerwaard om de lobby nu in te zetten voor een oeververbinding ondanks dat buurtgemeenten een ander houding aannemen. Juist op deze wijze laat je zien een slagvaardige gemeente te zijn die het beste voorheeft met de toekomst van de Krimpenerwaard.

Vooruitgang betekent ook iets inleveren maar ook iets terugkrijgen, dat is de balans. Als gemeenteraadslid neem ik mijn verantwoordelijkheid en maak een verantwoorde keuze in het algemeen belang voor onze gemeente Krimpenerwaard. Ik ga voor een toekomstbestendige gemeente Krimpenerwaard en niet voor nogmaals zestig jaar marginale ontwikkeling in de Krimpenerwaard.

Onze troubadour Johan van den Heuvel zong het al. Ja, de Krimpenerwaard is voor mij hier op aard’ toch het plekje waar ik het liefste ben. Tussen IJssel en Lek op de kaart maar een vlek ligt voor mij daar het mooiste dat ik ken.

Willem Schoof                                                                                                                  Fractievoorzitter                                                                                                                 Gemeente Belang Krimpenerwaard