De toekomst van de Krimpenerwaard dat is onze uitdaging

Onderstaande reactie van Gemeente Belang Krimpenerwaard op de begroting is dinsdag jl. gepubliceerd op de gemeentepagina in Het Kontakt. 

Gemeente Belang Krimpenerwaard ziet de toekomst voor de Krimpenerwaard zonnig tegemoet. Niet op voorhand al negatief tegen nieuwe ontwikkelingen reageren, maar juist de mogelijkheden en kansen onderzoeken voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar voor we staan.

De uitgangspunten voor deze begroting zijn in juli jl. bij de behandeling van de kadernota unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

De woonlastendruk voor de inwoners stijgt slechts beperkt ten opzichte van 2018. Het tarief voor de rioolheffing blijft gelijk, de OZB stijgt met de inflatiecorrectie en door effectief afval te scheiden heeft u als inwoner zelf het tarief van de afvalstoffenheffing in de hand, daarnaast wordt de hondenbelasting afgebouwd.

In de komende periode wordt er o.a. ingezet op het verbeteren van de (digitale) dienstverlening, een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard en meer inzet voor duurzame energie. Daarnaast is het voorzieningenniveau in de kernen gelijk gebleven.

Zie hier het resultaat van het beleid van Gemeente Belang Krimpenerwaard en haar coalitiepartners. Zoals bekend is Gemeente Belang Krimpenerwaard met twee wethouders in het college vertegenwoordigd, Lavinja Sleeuwenhoek en Leon de Wit.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is dan ook trots dat deze raadsperiode afgesloten wordt met een structureel sluitende (meerjaren) begroting.

Ondernemende politiek daar gaat de Gemeente Belang Krimpenerwaard voor, niet op zoek gaan naar de onmogelijkheden maar naar de mogelijkheden en kansen voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar voor we staan.

     Willem Schoof

Willem Schoof                                                           Fractievoorzitter                                                                   Gemeente Belang Krimpenerwaard