Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor duurzaamheidslening

Gemeente Belang Krimpenerwaard dient tijdens de begrotingsbehandeling as. dinsdag een motie in voor de invoering van een duurzaamheidslening voor de gemeente Krimpenerwaard.

Met de duurzaamheidslening wil Gemeente Belang Krimpenerwaard het voor inwoners en non-profitorganisaties makkelijker maken om duurzame maatregelen te kunnen betalen. Met deze lening wordt het mogelijk gemaakt om duurzame bouwkundige maatregelen te financieren zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.

Daarnaast sluit de motie aan bij de doelstelling van de gemeente Krimpenerwaard om in 2030 een CO² reductie gerealiseerd te hebben van 50 %.

Gemeente Belang Krimpenerwaard verzoekt in de motie het college om in het eerste kwartaal van 2019 met een raadsvoorstel te komen met betrekking tot de invoering van een regeling duurzaamheidslening gemeente Krimpenerwaard.