Hoogleraar Elzinga verkenner/informatie Krimpenerwaard

De fractievoorzitters van de elf politieke partijen hebben de bekende Groningse hoogleraar prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga gevraagd om op te treden als verkenner/informateur. De heer Elzinga is op dit verzoek ingegaan en zal vanaf half november gesprekken voeren met de fractievoorzitters en andere betrokkenen.

Een stabiel en bestuurskrachtig gemeentebestuur is noodzakelijk voor de opgaven waar onze gemeente voor staat, zo heeft de raad aangegeven in de raadsvergadering van 15 oktober. Met het vertrek van raadslid Pannekoek uit de VGBK was de meerderheid van de coalitie komen te vervallen. De raad heeft daarom besloten een verkenner/informateur aan te stellen.

De opdracht van de verkenner/informateur is onderzoek te doen naar een stabiel en bestuurskrachtig gemeentebestuur en in de meest brede zin te zoeken naar een coalitie die kan bogen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad.

Elzinga was eerder betrokken bij het oplossen van bestuurlijke problemen in onder meer de gemeenten Delfzijl, Littenseradiel en Deventer. Ook trad hij op als informateur in een aantal gemeenten, waaronder Bedum en Delfzijl.

Het streven is om voor de jaarwisseling de informatieronde af te ronden.