Tour de Boer laat landbouwinitiatieven zien

We hoeven u niet te vertellen hoe mooi de Krimpenerwaard is. Er worden veel goede initiatieven ontwikkeld om dat zo te houden. Proeftuin Krimpenerwaard maakt er werk van dat er ruimte blijft in de Krimpenerwaard om te (blijven) boeren.

Op 19 oktober jl. organiseerden zij een Tour de Boer om op 3 locaties te laten zie hoe melkveehouders in het gebied daar invulling aan geven.
Tijdens de Tour de Boer kregen deelnemers te horen hoe onderwaterdrainage werkt, wat je kunt met natte teelten en wat een kruidenbuffet is.

Door natuurlijke processen optimaal te benutten, wordt gewerkt aan een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem. Zo kunnen Lisdodden en duck-potatoes als natte teelt bijdragen aan vermindering van bodemdaling. Net als onderwaterdrainage.

Kruiden in het gras kunnen zorgen voor betere gezondheid van de koe en vormen bovendien een aantrekkelijke plek voor weidevogels.
Proeftuin Krimpenerwaard

In Proeftuin Krimperwaard werken melkveehouders, adviseurs en onderzoekers samen op diverse manieren aan een weerbaar en veerkrachtig landbouwsysteem in de Krimpenerwaard. Dat gaat iedereen aan, vandaar een Tour de Boer om over en weer kennis te maken.

Meer informatie over Tour de Boer en Proeftuin Krimpenerwaard kunt u vinden op website proeftuinkrimpenerwaard.nl.

(Bron: Gemeente Krimpenerwaard)