Oplevering eerste gasloze woningen in Stolwijk

Vrijdag 7 december zijn de eerste gasloze woningen van Groen Wonen Vlist in Stolwijk opgeleverd. Gemeente Belang Krimpenerwaard is verheugd met deze oplevering en deze ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen sluiten naadloos op onze paragraaf “duurzaamheid” uit ons verkiezingsprogramma “Samen Sterk” aan.

Citaat verkiezingsprogramma “Samen Sterk”.                                                    Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit ervoor dat bij nieuw- en verbouw van openbare gebouwen, scholen, woningen en bedrijfsgebouwen gebruik gemaakt gaat worden van moderne technieken, zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Deze innovaties zijn duurzaam en milieuvriendelijker. Hierbij is indirect voordeel te behalen in de CO2-uitstoot. Het gasloos bouwen dient dan ook gestimuleerd te worden.

De woningen zijn in opdracht van woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist gebouwd. De veertien duurzame woningen worden gerealiseerd in een zogenaamde nul-op-de-meter uitvoering. Dit wil zeggen dat er door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen het netto energiegebruik tot nul wordt gereduceerd.

Een nul-op-de-meter-woning is een huis waarbij alle in- en uitgaande energiestromen perfect in balans zijn. Kortom: waarbij de opwek van duurzame energie even hoog is als het verbruik ervan. Er is dus genoeg energie voor ruimteverwarming, warm tapwater, ventilatie, het gebruik van huishoudelijke energie en van verlichting. Aan het eind van het jaar is het jaarverbruik ‘nul’: er is evenveel opgewekt als verbruikt.

Aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard Piet van Dam.

Wethouder Leon de Wit en de heer Jacques Reniers van Groen Wonen Vlist