Geef gebruikt frituurvet/olie een tweede leven als biobrandstof. Zo draagt u bij aan een groene samenleving.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens de commissievergadering d.d. 16 januari aan het college vragen gesteld om een actueel overzicht van de inzamelplaatsen voor gebruikt frituurvet/olie in de Krimpenerwaard op de gemeentepagina van Het Kontakt te publiceren en contact op te nemen met frituurvet recycle voor het actualiseren van de website met betrekking tot de inzamelpunten in de Krimpenerwaard. De portefeuillehouder gaf in zijn beantwoording aan dat beide punten door het college opgepakt worden.

Van gebruikt frituurvet/olie en bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. Doe het gebruikte vet/olie in de oude verpakking , sluit deze goed af en lever ‘m in. Zo draagt u bij aan een groene samenleving.

De CO2-voetafdruk van biobrandstoffen uit afval- en reststromen is gunstig: de oliën en vetten krijgen een tweede leven, nadat de gewassen voor een ander doel zijn geteeld en de vetten voor een ander doel zijn gebruikt. Recycling levert een bijdrage aan een circulaire economie: een economie waarin de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop blijven.
Biobrandstoffen zijn bovendien hernieuwbaar. Dit in tegenstelling tot fossiele grondstof waarvan de bronnen eindig zijn. Ook wordt met het inzamelen van gebruikte vetten voorkomen dat deze in het riool terechtkomen waar ze schade kunnen aanrichten.