Raadscommissie SBBV

Op dinsdag 8 januari vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                   Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig .

                Willem Schoof                Pascal van der Hek                Ada van Buren 

Op de agenda staat o.a.

-Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

– Evaluatie voortgang prestatieafspraken Nederlands Zilvermuseum      Schoonhoven

-Panorama Krimpenerwaard

– Commissie van Zijl (deze commissie geeft advies aan raads- en commissieleden om effectiever en efficiënter te vergaderden)

-Rol klankbordgroep Regio Midden-Holland

-Concept-beleidsregels evenementen

Volg raads- en commissievergaderingen live

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.