Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor Natuurinclusief bouwen

Gemeente Belang Krimpenerwaard pleit voor Natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten in onze mooie gemeente.

Hoe vreemd het ook klinkt, bij de realisatie van nieuwbouw bestaan er veel kansen voor de vergroting van de biodiversiteit van de Krimpenerwaard.

Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nest- en vleermuiskasten in de gevel van een gebouw. Maar natuurinclusief bouwen gaat verder dan dat, het betreft tevens vleermuistorens, totaal begroeide gevels en groene daken, insectenmuren en de aanleg van vijvers of andere waterlichamen.

Natuurinclusief bouwen levert een meerwaarde op voor de leefomgeving en dit verhoogt de leefkwaliteit van de Krimpenerwaard. Het biedt dus tal van voordelen voor mens en natuur in onze mooie gemeente.