Pilot Omgevingswet Schoonhoven

Donderdagavond jl. organiseerde de gemeente in De Ark te Schoonhoven de tweede avond met betrekking tot de pilot omgevingswet binnenstad Schoonhoven. De aanwezigen werden geïnformeerd over het voorontwerp-bestemmingsplan binnenstad Schoonhoven. Net als bij het opstellen van het ambitiedocument wordt het voorontwerp-bestemmingsplan binnenstad Schoonhoven vormgegeven samen met inwoners, bedrijfsleven en gemeente. Aanwezigen konden aangeven op welke wijze zij betrokkenen wilde blijven bij de planvormig. Een mooie vorm van burgerparticipatie.

Op 17 mei 2018 was de laatste bijeenkomst voor inwoners en ondernemers over de pilot binnenstad Schoonhoven. Na deze avond is het ambitiedocument afgerond. Het ambitiedocument is besproken in het college van burgemeester en wethouders. Op 17 oktober is het document vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad sprak veel lof uit over de manier waarop u als inwoners of ondernemer van Schoonhoven betrokken was bij het maken van het ambitiedocument.

Voordat de nieuwe omgevingswet van start gaat, kunnen gemeenten een pilot (proef) houden met de zogenoemde ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’. De gemeente Krimpenerwaard heeft ervoor gekozen om voor de binnenstad van Schoonhoven een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te gaan stellen. De binnenstad van Schoonhoven is namelijk een bijzondere plek. Er spelen veel belangen en veel opgaven. Deels bekend, deels onbekend. Het is daarbij van belang om te weten wát er in dit gebied speelt en wat de ambities zijn.

Géja Stuijt was namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig deze avond.

 

 

Klik hier voor meer informatie over de pilot Omgevingswet Schoonhoven.

Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.