Spreektijd naar grootte van fractie

Fractievoorzitter Willem Schoof heeft tijdens de commissievergadering van 5 februari gepleit voor het instellen van spreektijd tijdens commissievergaderingen. Eerder pleitte Willem Schoof al voor invoering van spreektijd tijdens raadsvergaderingen, hetgeen ingevoerd is.

Aanleiding voor dit pleidooi, zowel de raadsvergaderingen als commissievergaderingen worden vaak pas na 23.00 uur afgesloten. Schoof pleit voor een vergadertijd van 20.00 uur tot 23.00 uur met korte en bondige betogen op hoofdlijnen en zeker niet op detailniveau.

Exemplarisch voor de niet efficiënte en effectieve wijze van vergaderen was de commissievergadering van 5 februari jl. Na de klok van 24.00 uur werd de commissievergadering afgehamerd. In de visie van Schoof geen voorbeeld van efficiënt en effectief vergaderen. Spreektijd invoeren is zijn pleidooi, de spreektijd is afhankelijk van de grootte van de fractie is zijn advies. Wordt vervolgd.