Vitale Krimpenerwaard? Dan is investeren een eerste vereiste

Als we nu de toekomst niet goed inrichten dan voorzie Gemeente Belang Krimpenerwaard een teruggang van de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen. Gemeente Belang Krimpenerwaard gaat voor een vitale en leefbare Krimpenerwaard.

Tijdens de thema-avond MIRT d.d. 7 februari jl. is de gemeenteraad in gelegenheid gesteld om op/aanmerkingen en aanvullingen te geven met betrekking tot het gebiedsbod MIRT. Het MIRT gebiedsbod  Krimpenerwaard worden bepaald door 5 hoofdfuncties. (zie onder)

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft in haar inbreng aangegeven en nogmaals benadrukt dat de bouw van 10.000 woningen (zoals nog steeds verschillende (politieke) partijen suggereren en aangeven niet aan de orde is.)De column gepubliceerd op d.d. 27 januari jl. Vitale Krimpenerwaard? Dan is investeren een eerste vereiste  is daar volkomen helder in.

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft geconstateerd dat in het nu voorliggende gebiedsbod MIRT veel onderdelen zijn opgenomen die onderdeel waren van de verschillende structuurvisies van de vijf voormalige gemeenten en het K5 samenwerkingsverband. Met als saillant detail dat raadsbesluiten van voormalige gemeenten hier aan ten grondslag liggen.

Daarnaast heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard aangegeven om de inwoners van de Krimpenerwaard mee te nemen in dit proces. Het college gaat bijeenkomsten organiseren om dit te bewerkstelligen.

November jl. zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg MIRT genoemd. Onderdeel ervan zijn de afspraken over het Gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam e.o. Een belangrijk onderdeel daar van is de préverkenning oeververbinding Rotterdam. In de preverkenning zitten een aantal varianten voor een nieuwe oeververbinding waaronder de oeververbinding tussen Ridderkerk en Krim­penerwaard.

In oktober jl. heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard besloten om mee te werken aan een gebiedsbod MIRT om op deze wijze een nieuwe oeververbinding voor de Krimpenerwaard te realiseren.

Het MIRT-gebiedsbod Krimpenerwaard                                                                          1. Wonen (natuur inclusief) ter versterking van kernen en voorzieningen.
2. Ruimte voor vernieuwing/innovatie en uitbreiding van maakindustrie.
3. Klimaat & Energie – ruimte voor energielandschap en biodiversiteit.
4. Recreatie (natuurbeleving en sport), toerisme (horeca) en evenementen.
5. Bereikbaarheid (P&R + e bike voorzieningen)

Deze hoofdfuncties worden uitgewerkt in drie scenario’s voor het MIRT-bod Krimpenerwaard en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard gaat voor een vitale en leefbare Krimpenerwaard. Dan is investeren een eerste vereiste.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.