Gemeente Belang Krimpenerwaard akkoord met procesopzet gebiedsbod MIRT

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft ingestemd met de procesopzet gebiedsbod MIRT. Het gebiedsbod wat onze gemeente samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de provincie Zuid – Holland gaat uitbrengen voor een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan de Lek. Onderdeel van het gebiedsbod is een uitwerking van zoeklocaties verspreid binnen de gehele gemeente Krimpenerwaard met een totaal van maximum 200 ha.

De toekomst van de Krimpenerwaard dat is onze uitdaging voor de komende decennia. In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard geen herhaling van hetgeen de afgelopen zestig jaar in de Krimpenerwaard heeft plaatsgevonden. Marginale ontwikkeling met betrekking tot o.a. de bereikbaarheid van onze Krimpenerwaard. Willen wij vitale en leefbare kernen behouden dan is een investering in de toekomst een vereiste. Niet denken in doemscenario’s maar juist de mogelijkheden en kansen onderzoeken voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar wij in de Krimpenerwaard voor staan.

Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van een oeververbinding, woningbouw, voorzieningen, aanleg natuur en een goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Deze samenhang in evenwicht creëert vooruitgang, leefbaarheid en vitaliteit voor onze gemeente en daar staat Gemeente Belang Krimpenerwaard voor.