Motie Verkeersveiligheid Gouderak

De ingediende motie met betrekking tot de verkeersonveilige situatie op het Middelblok en de Dorpsstraat in Gouderak is door wethouder Bening (D66)overgenomen. De motie is ingediend door VVD, ChristenUnie, Lokaal op 1, D66 en Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Motie VGBK_ D66_ CU_ VVD_ Lok1 – Verkeersveiligheid Gouderak

De verkeersdrukte in de kern Gouderak en de wegen naar Gouderak neemt toe. Zowel via het Middelblok als in de Dorpsstraat in Gouderak, maar ook sluipverkeer wat gebruik maakt van het Veerstalblok en hier de landbouwsluis negeert ondanks de borden die dit stuk het predicaat fietspad geven. Hier zijn de laatste twee jaar al verscheiden ernstige ongelukken gebeurd. Ook het toenemende zware vrachtverkeer dat over het Middelblok en door de Dorpsstraat komt wat gevaarlijke en onwenselijke situaties oplevert, zeker omdat in de Dorpsstraat twee vrachtauto’s elkaar niet kunnen passeren.

Wethouder Bening heeft toegezegd onderzoek te doen naar deze verkeersonveiligheid, in het geval van de Veerstalblok en Middelblok gaat de weghouder in  overleg met wegbeheerder HHSK en gaat zich beraden op passende maatregelen om de verkeersveiligheid in Gouderak te verbeteren.

Klik hier voor het artikel: Sluit het hier maar af voor vrachtverkeer.