Extra raadsvergadering Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Op maandag 18 maart vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

RV Gebiedsbod_ de versterking van de Krimpenerwaard

De gemeenteraad heeft ingestemd met het opstellen van een Gebiedsbod. De raad wordt nu voorgesteld in te stemmen met het proces om tot dat Gebiedsbod te komen en de voorwaarden die daarbij horen. Het gaat om een Gebiedsbod dat zowel financieel als inhoudelijk de kansen voor een oeververbinding naar de Krimpenerwaard verbetert. De gemeente Krimpenerwaard zet zich samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de provincie Zuid-Holland in om een bod neer te leggen, waarin aandacht is voor een evenwichtige opbouw van de bevolking, sterke (winkel)voorzieningen en voldoende ruimte om te ondernemen. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht die de Krimpenerwaard nu al te bieden heeft, in aanvulling en versterking op de om ons heen liggende gemeenten en gebieden.

De vergadering is openbaar.

Klik op onderstaande link  voor de agenda en stukken van raads- en commissievergaderingen.

(www.krimpenerwaard.nl)

Klik hier om de vergadering live te volgen.

Geagendeerd voor deze extra raadsvergadering.

  • Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Klik op onderstaande links voor eerder over dit onderwerp gepubliceerde artikelen.

De toekomst goed inrichten dat creëert vitaliteit en leefbaarheid voor onze kernen.

Het juiste evenwicht, dat is nu de opgave