Raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV)

Op dinsdag 9 april vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                   Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig.

                                   Yorben van Dortmont        Willem Schoof

Op de agenda staat o.a.

– Raadsvoorstel subsidieplafonds 2020

– Raadsvoorstel Reglement van orde 2019

– Raadsvoorstel Verordening op de raadscommissies

– Consultatie over op te stellen Kadernota Cultuur

Volg raads- en commissievergaderingen live                                                                De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.