Vragen over blik bij glas en huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een tweetal vragen aan het college gesteld, een vraag over blik bij glas en een vraag over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Blik bij glas                                                                             Sinds april 2017 loopt in onze Gemeente de pilot blik bij glas. De wethouder heeft ons medio oktober laten weten dat de eerste resultaten positief waren, maar dat de resultaten van deze pilot aan het einde van het 1e kwartaal 2019 gedeeld zouden worden met de raad.

Vragen:
Het 1e kwartaal is ten einde en zijn er al resultaten bekend.

Wordt deze pilot gecontinueerd wordt en dus structureel.

Huisvesting arbeidsmigranten                                                                                         Onlangs vernamen wij dat de provincie Zuid-Holland werkt aan een programma voor het huisvesten van arbeidsmigranten die tijdelijk in de provincie werken. Omdat ook in onze gemeente veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn hebben wij de volgende vragen.

Vragen:
Is er bekend hoeveel arbeidsmigranten gehuisvest worden in de Krimpenerwaard, liefst uitgesplitst per kern, en hoeveel en welke panden hiervoor gebruikt worden.

In hoeverre worden deze panden gecontroleerd op eventuele meerbezetting en brandveiligheid.

Is het College op de hoogte van de plannen van de provincie en is hierover al contact geweest.

Kan de zelfbewoningsplicht ook in onze gemeente ingevoerd worden.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht de beantwoording van het College af.