Raadscommissie Ruimte en Financiën

Op dinsdag 28 april vergadert de raadscommissie Ruimte en Financiën in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                           

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig Piet van Dam, Pascal van der Hek en Willem Schoof.

Op de agenda staat o.a.

– Concept beleidsnotitie Horecabeleid Buitengebied Krimpenerwaard

– Wijziging verordening Starterslening

– Actualisatie huisvestingsverordening

– Investeringskrediet MFA Vogelweide

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.