Verbaal schofferen, niet incasseren en geen politieke empathie

Naar aanleiding van uitlatingen van de fractie Pro Krimpenerwaard tijdens de commissievergadering d.d. 16 april jl. is het college niet voornemens om vragen met betrekking tot het dossier MooiMekkerland  gesteld door de fractie Pro Krimpenerwaard te beantwoorden.

In haar beantwoording op vragen van de fractie Pro Krimpenerwaard geeft het college aan “dat gedane uitlatingen in strijd zijn met de omgangsvormen zoals deze zijn opgenomen in de Gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente Krimpenerwaard”. Vervolgens geeft het college aan “ Er zal eerst een openlijk excuus en/of terugname van de bewoordingen dan wel afstand genomen moeten worden van de gedane uitlatingen. Zolang dit excuus en/of terugname van de bewoordingen dan wel afstand uitblijft zal het college geen reactie geven op vragen van fractie Pro Krimpenerwaard over dit dossier.

Fractievoorzitter Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) suggereerde o.a. tijdens bovengenoemde commissievergadering dat de gemeente afspraken zou hebben gemaakt met financiers van MooiMekkerland en wilde inzage in de boekhouding van MooiMekkerland. Deze uiterst suggestieve uitlating was aanleiding voor een aantal partijen om een reactie te geven. Voor zowel Jan Dekker (CDA), Jeffrey van de Lagemaat (D66), Willem Schoof (Gemeente Belang Krimpenerwaard) en Erik Wassink (SGP) tarten deze uitlating alle grenzen van het fatsoen. Vervolgens gaf Erik Wassink aan Pro Krimpenerwaard aan “Het zou u sieren als u zich aan de gedragscode voor politieke vertegenwoordigers zou houden”.

Zoals verwacht negeerde fractievoorzitter Ad Struijs deze oproep van zijn collega raadsleden. Het is niet de eerste keer dat fractievoorzitter Struijs zich zeer schofferend tegen over politieke ambtsdragers opstelt en een eigen interpretatie aan de Gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente Krimpenerwaard geeft.

Nog vers in het geheugen van ondergetekende is de uitspraak van fractievoorzitter Ad Struijs tijdens de openbare raadsvergadering d.d. 10 jl. uitgesproken in het debat met fractievoorzitter Jan Willem van der Ham (SGP) over het inconsistente stemgedrag van fractievoorzitter Ad Struijs.

Tijdens dit debat verzocht de voorzitter aan fractievoorzitter Ad Struijs om zich te beperken in de mate en toonhoogte van zijn bewoordingen, de gebruikte terminologie gaat te ver. De reactie van fractievoorzitter Struijs was voorspelbaar “Hij was van mening dat het wel meevalt”. Bovendien gaat hij over zijn eigen woordkeuze en vervolgde vervolgens met “zich weinig aan te trekken van de reacties, ze hebben allemaal boter op hun hoofd’’. En ze, dat zijn de democratisch gekozen raadsleden in de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Fractievoorzitter Ad Struijs, de mond vol hebbend over democratie, transparantie en openbaarheid vergaloppeert zich hier wederom volkomen. Alleen al de opmerking “zich weinig aan te trekken van de reacties” en voor alle duidelijkheid dit zijn reacties van gekozen volksvertegenwoordigers daar trekt fractievoorzitters Ad Struijs zich niks van aan. Met andere woorden gekozen volksvertegenwoordigers worden op deze wijze door Ad Struijs politiek monddood verklaart, politieke empathie is voor deze fractievoorzitter een onbekend begrip en hij werkt hier ook na.

Het is exemplarisch hoe deze fractievoorzitter politiek bedrijft. Een ieder de maat nemen en schofferen vanuit een grondhouding ‘’ik trek me weinig aan van de reacties’’. Naast het niet aanwezige politieke vermogen tot empathie is enige zelfreflectie niet aanwezig. De fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard grossiert in politieke selectiviteit en onvolledigheid, als de fractievoorzitter op zijn politieke handel en wandel wordt aangesproken is de reactie voorspelbaar met in het kielzog een vilein artikel op haar website om het eigen gelijk te accentueren en te bevestigen.

Het gevoerde beleid van het college kritisch tot zeer kritisch volgen is een mooi onderdeel van onze democratie daar geen enkel misverstand over, dit gegeven zal Gemeente Belang Krimpenerwaard koesteren en waar nodig uitbouwen. De Gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente Krimpenerwaard is de leidraad om op een fatsoenlijke manier politiek te bedrijven. Suggestieve en schofferende opmerkingen zijn daar in de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard geen onderdeel van.

Gemeente Belang Krimpenerwaard kan zich volledig vinden in de opstelling van het college met betrekking tot de gedane uitlatingen van Ad Struijs fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard.

Willem Schoof                                                                                                            Fractievoorzitter                                                                                                                Gemeente Belang Krimpenerwaard