Glascontainer overvol

Gemeente Belang Krimpenerwaard is er op attent gemaakt dat de glascontainer op het Johan Brouckplein te Gouderak overvol is en er glaswerk rondom de glascontainer neergezet wordt. Dit veroorzaakt overlast en geeft een zeer slordig straatbeeld. Volgens omwonenden is dit niet de eerste keer dat de glascontainer overvol is met als resultaat onderstaande situatie een slordig en onverzorgd straatbeeld dat de leefbaarheid niet ten goede komt.

In de eerstvolgende commissievergadering zal Gemeente Belang Krimpenerwaard vragen stellen of hier sprake van een technisch mankement is of is de frequentie van het lege van de glascontainer niet berekend om de toevoer van de hoeveelheid glas. Daarnaast zal Gemeente Belang Krimpenerwaard vragen naar de handhaving en is het voor een ieder duidelijk welke actie er ondernomen moet worden als de glascontainer vol zit. Aansluitend zal gevraagd worden of er meer locaties in de gemeente zijn met de zelfde problematiek ”een overvolle glascontainer”.