Hoorzitting sportverenigingen initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard

Op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard wordt vanavond van 19.00 uur tot 22.30 uur een hoorzitting voor de sportverenigingen georganiseerd om hun reacties en zienswijzen op het sportaccommodatiebeleid aan de politiek kenbaar te maken.

Op 7 mei zijn raads- en commissieleden tijdens een thema-avond geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het sportaccommodatieplan Krimpenerwaard. Na de gemeentelijke herindeling heeft de gemeente Krimpenerwaard een analyse laten uitvoeren naar de eigendoms-, beheer-, en exploitatiesituaties van de sportaccommodaties in de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de hieraan gerelateerde afspraken met de voormalige gemeenten. Het doel van het sportaccommodatieplan is om te komen tot een samenhangend en evenwichtig sportaccommodatiebeleid in de gemeente.

Een belangrijk basisdocument en uitgangspunt voor het sportaccommodatiebeleid is het door de gemeenteraad vastgestelde sportnota 2017-2021 met als titel ”Sport voor iedereen”.

Begin 2019 is een concept – sportaccommodatieplan Krimpenerwaard voor inspraak voorgelegd aan de sportverenigingen. Vanuit de diverse sportverenigingen zijn er reacties en zienswijzen ontvangen. Raads- en commissieleden zijn hierover geïnformeerd.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over het sportaccommodatieplan Krimpenerwaard.