Onderzoek andere wijze woningtoewijzing gehonoreerd

De motie van Gemeente Belang Krimpenerwaard met het verzoek aan het college om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om woningtoewijzing in de gemeente Krimpenerwaard zo in te richten dat niet de gehele gemeente Krimpenerwaard het uitgangspunt is voor woningtoewijzing maar een kern op zich is door het college overgenomen. De wethouder gaat in overleg met de woningbouwcoöperaties om de mogelijkheden te onderzoeken.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is van mening dat woningzoekende die een voorkeur hebben om in de huidige kern te blijven wonen maar wel willen verhuizen binnen de kern een voorkeurspositie verkrijgen boven woningzoekende buiten de kern.

De huisvestingsverordening Krimpenerwaard is het uitgangspunt voor woningtoewijzing in de gemeente Krimpenerwaard. In de verordening is aangegeven dat bij woningtoewijzing de gehele gemeente Krimpenerwaard uitgangspunt is en niet de kern waar betreffende woningzoekende woont en binnen deze kern wil verhuizen.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.