Raadsvergadering 11 juni

Op dinsdag 11 juni vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00  uur.

De vergadering is openbaar.debat

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a

Actualisatie huisvestingsverordening

Investeringskrediet MFA Vogelweide

Diverse zienswijzen en jaarstukken diverse samenwerkingsverbanden

Wijziging verordening starterslening

Raadsvergadering volgen: Klik hier