Gigantische klus door wethouder Sleeuwenhoek en haar ambtenaren verricht. Sportaccommodatieplan goedgekeurd

     Wethouder Lavinja               Sleeuwenhoek

Tijdens de raadsvergadering van 10 juli  is het sportaccommodatieplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Complimenten voor sportwethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) en haar ambtenaren.

Onderstaand de inbreng van Eddo Mondriaan namens Gemeente Belang Krimpenerwaard bij de behandeling van het sportaccommodatieplan.

Voorzitter,

Wat een gigantische klus, ga er maar aan staan. Meer dan 80 sportverenigingen in de elf kernen van de vijf voormalige gemeenten. Alle maal met andere afspraken en regelingen. Harmoniseer dit maar even, op een manier waarbij iedereen tevreden is.

Het bureau Drijver en partners is hiermee aan de slag gegaan. De verenigingen zijn er in een vroeg stadium bij betrokken en hebben hun visie kunnen geven. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, waarin men kon sparren met de opdrachtnemer.

Er ligt nu een sportaccommodatieplan ter goedkeuring voor.

Onze complimenten gaan dan ook naar Drijver en partners, ambtenaren en wethouder, die keihard gewerkt hebben om dit plan nu ter goedkeuring aan te bieden.

Ook hebben verschillende verenigingen zich ingezet om de beoogde harmonisatie vorm te geven. Een goed positief voorbeeld is de samenwerking van de tien tennisverenigingen, die in overleg met de KNLTB tot een gezamenlijke reactie zijn gekomen.

Eindelijk is er dan nu een plan dat een einde gaat maken aan alle onduidelijkheden en misverstanden. Een eenduidig beleid in de gehele gemeente.

We zijn er echter nog niet, want de realisatie van dit plan behoeft maatwerk, vooral bij de voetbalverenigingen.

De huurverhoging voor de binnensportverenigingen was een heet hangijzer, maar door een aangenomen amendement, dat Gemeente Belang samen met de coalitiepartijen heeft ingediend bij de kadernota, is dit voorlopig van de baan.

Gemeente Belang zal ook een motie indienen, betreffende het kleine veldje van FC Perkouw. Dit houdt in dat het besluit om het kleine veldje niet te renoveren volgens de KNVB-normen wordt aangehouden en deel zal gaan uitmaken van het traject dat met de voetbalverenigingen zal worden gaan doorlopen.

      Eddo Mondriaan

Gemeente Belang zal dit raadsvoorstel gaan steunen en ziet met vertrouwen fase 2 tegemoet.