Nieuw bestemmingsplan Schoonhoven Centrum

Voor de binnenstad van Schoonhoven wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt geëxperimenteerd met de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. Kernbegrippen van de nieuwe omgevingswet zijn: minder regels, meer open normen, meer vertrouwen, meer flexibiliteit, minder lange procedures en participeren met de omgeving. De rol van de overheid verandert van ‘sturend’ naar meer participerend en faciliterend.

Samenwerking                                                                                                                      Het voorontwerpbestemmingsplan voor de binnenstad van Schoonhoven is samen met inwoners en ondernemers van de binnenstad Schoonhoven vormgegeven. Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd waar de inwoners en ondernemers hun reactie op het plan konden geven.

Het voorontwerp bestemmingsplan, is nog geen echt omgevingsplan, maar is een grote stap in de goede richting. Het plan is een ‘raamwerk’ voor hoe het omgevingsplan voor heel Krimpenerwaard er straks uit kan gaan zien.

Ter inzage                                                                                                                                    Het plan ligt tot 10 september 2019 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college.

Meer informatie                                              Op www.krimpenerwaard.nl/omgevingswet vindt u onder pilot Schoonhoven meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan.