Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan

Mooi succes voor de binnensportverenigingen. Verhoging binnensport tarieven voorlopig van de baan.

Tijdens de behandeling van de kadernota is op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard met steun van onze coalitiepartners een   amendement ingediend om geen verhoging van de binnensport tarieven door te voeren.

Met het vaststellen van de sportnota op 6 juni 2017 door de gemeenteraad is besloten om de binnensport tarieven te heroverwegen. De opdracht vanuit de sportnota was kostprijsgeorienteerd en regionaal gewogen.  Deze opdracht is uitgewerkt in het sportaccommodatieplan. Het resultaat hiervan is dat de huidige tarieven €12,00 onder de regionale tarieven ligt en het voorstel is om de tarief in 6 jaar tijd met totaal €6,00 te laten stijgen. Dat betekent €1,00 per jaar bovenop de inflatiecorrectie met als eindresultaat dat de tarieven over 6 jaar nog €6,00 onder de regionale tarieven liggen.

Echter bij de hoorzitting is gebleken dat het voor de verenigingen moeilijk is om met deze verhoging om te gaan. Gezien wij sporten hoog in het vaandel hebben staan is dit amendement ingediend. Bij de evaluatie van de sportnota worden de binnensporttarieven meegenomen.