Voorkeursrecht Gouderak een eerste stap naar zeer gewenste woningbouw

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met besluit van het college om percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak aan te wijzen als toekomstig gebied voor wonen en maatschappelijke voorzieningen.

Wethouder Leon de Wit

Tijdens de commissievergadering gaf wethouder Leon de Wit (Gemeente Belang Krimpenerwaard) aan dat het college op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) hebben besloten om percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak aan te wijzen als toekomstig gebied voor wonen en maatschappelijke voorzieningen.

Met dit besluit heeft het college een eerste stap gezet in een zeer gewenste ontwikkeling voor Gouderak “het bouwen van woningen”.

Op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten kan de gemeente Krimpenerwaard eigenaren verplichten bij een voorgenomen verkoop de gronden eerst aan de gemeente aan te bieden.

Zie ook het artikel op de gemeentepagina van het Kontakt d.d. 2 juli jl. Vestiging gemeentelijke voorkeurrecht Gouderak.