Raadscommissie Ruimte en Financiën

Op dinsdag 8 oktober vergadert de raadscommissie Ruimte en Financiën in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                           

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig:

                Piet van Dam                      Ben Schamper                    Willem Schoof

Op de agenda staat o.a.

– Bestemmingsplan Oost-Vlisterdijk 30-36, Vlist

– Voorbereidingskrediet voor uitvoering van de ruimtelijke ontwikkeling            van de kern Gouderak

– Wijzigen statuten GR Bureau Openbare Verlichting

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door te klikken op de banner hiernaast kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Kunt u de vergadering niet op het moment van vergaderen volgen? Dan kunt u via dezelfde link de vergaderingen achteraf beluisteren en/of bekijken.