Trap Buiten de Veerpoort klaar voor de zomer

De werkzaamheden aan de traptribune langs de Lek bij Buiten de Veerpoort in Schoonhoven zijn afgerond. In de afgelopen weken is de betonnen trap aangelegd. Ook is de aangrenzende bestrating weer in orde gemaakt. Veel inwoners zullen blij zijn met extra bankjes die zijn geplaatst. Rondom het standbeeld van Olivier van Noort wordt eind maart de definitieve beplanting aangebracht.

Parkeren en handhaven

Het gebied Buiten de Veerpoort is een parkeerschijfzone waar 2 uur vrij geparkeerd mag worden in de aangegeven blauwe zone. Met ingang van vrijdag 7 februari 2020 wordt gehandhaafd op de parkeerduur én op het parkeren buiten de blauwe zone.

Motie voor evaluatie herinrichting Buiten de Veerpoort

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft tijdens gemeenteraadsvergadering van 5 november j.l. een motie ingediend met als strekking, dat na afronding van het project herinrichting Buiten de Veerpoort, het project te evalueren en daar waar nodig verbeterpunten aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het college gaf in haar beantwoording aan dat er een raadsinformatiebrief (RIB) naar de raad gestuurd zal worden met verdere uitleg. Deze toezegging was voor Yorben van Dortmont (Gemeente Belang Krimpenerwaard) aanleiding om de motie in te trekken. Daarnaast gaf hij het college mee met betrekking tot de veiligheid van de fietsers met de veerdienst te overleggen, daar de veerdienst zicht heeft op de dagelijkse gang van zaken.

In de raadsinformatoiebrief (RIB) gaf het college aan, om in het eerste kwartaal van 2020 de raad te informeren over de resultaten van ons onderzoek en maken wij de wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde plan inzichtelijk. Ook kunnen we op dat moment de financiële consequenties inzichtelijk maken en met u delen.  

Klik hier voor het artikel: Gemeente Belang Krimpenerwaard: Motie voor evaluatie herinrichting Buiten de Veerpoort.

Zalmschouw schittert weer aan de Lek

In 2007 schonk het bedrijf Fikszo de karakteristieke zalmschouw aan het dorp Lekkerkerk, ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Jarenlang stond de houten zalmschouw op een paal in het water van de Lek bij Lekkerkerk.

Het bootje was echter helemaal vermolmd en werd daarom verplaatst naar de Lekkerkerkse gemeentewerf. Omdat restaureren niet meer mogelijk was, is er in overleg met de gemeente voor gekozen de schouw van staal na te bouwen.

Smederij Kooijman uit Krimpen aan de Lek heeft het bootje aan de hand van officiële tekeningen op de millimeter nagemaakt. Daarna is de schouw gegalvaniseerd. Begin januari werd de schouw teruggeplaatst op de paal.

Afgelopen woensdag waren de wethouders Bert Bening en Janette Hofman aanwezig bij de officiële onthulling van het karakteristieke bootje.

Wethouder Bert Bening bedankte Stien van de Berg die zich namens de Historische Vereniging Lekkerkerk hard gemaakt heeft voor de terugplaatsing van de schouw.

Rotonde en bedrijventerrein De Wetering opgeleverd

Wethouder Ria Boere, gedeputeerde Floor Vermeulen, burgemeester Roel Cazemier en Piet Looren (adviseur BIZ) onthulden woensdagmiddag het nieuwe welkomstbord van Bedrijvenpark De Wetering in Bergambacht.

Voorafgaand hieraan was er een feestelijke bijeenkomst in Hof21, waarbij ook stil werd gestaan bij de oplevering van de nieuwe rotonde De Wetering (N210).

Wethouder Boere: “We kunnen trots zijn op het resultaat. Ik dank de ondernemers voor hun geduld. We kunnen weer jaren voorruit. Uit de samenwerking de afgelopen jaren blijkt, ook nu weer, de kracht van de Krimpenerwaard”.  

De rotonde zorgt, naast het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N210, ook voor een goede ontsluiting van het bedrijventerrein. Een grote wens van de gemeente, bedrijven en ondernemers. Ook is de verkeerssituatie bij rotonde Dijklaan – de voormalige entree van het bedrijventerrein- een stuk veiliger voor alle weggebruikers.

De gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de N210. Het bedrijventerrein is de afgelopen maanden grondig aangepakt. De riolering is vernieuwd, straten zijn opgehoogd en voorzien van nieuw asfalt. En er is nieuwe bewegwijzering aangebracht.

Feestelijke opening StuiterGras in Lekkerkerk

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) opende vandaag op feestelijke wijze het nieuwe StuiterGras veld aan het Patrijspad in Lekkerkerk.

De gemeente Krimpenerwaard maakt deel uit van de pilot StuiterGras en is daarmee de derde Nederlandse gemeente waarin het wordt toegepast.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor artikel in AD Rotterdam Oost.