Subsidie dierenwelzijn

Op 10 december 2019 is de Nota Dierenwelzijn 2019-2022 gemeente Krimpenerwaard door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota is het subsidiebeleid rondom het thema dierenwelzijn opgenomen. De gemeente wil organisaties en instellingen de mogelijkheid bieden om in 2020 gebruik te maken van een subsidiebedrag.

Met deze subsidie kan de gemeente Krimpenerwaard organisaties en instellingen ondersteunen die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn. Een belangrijke voorwaarde is dat de bijdrage moet worden gebruikt voor activiteiten die effect hebben op het thema dierenwelzijn of het bevorderen van de bewustwording. Voor 2020 is een bedrag van €5.000,– beschikbaar.

Organisaties of instellingen kunnen vóór 15 maart 2020 een aanvraag indienen bij de gemeente Krimpenerwaard. Het is van belang dat een belangrijke bijdrage moet worden geleverd door vrijwilligers. Bovendien mag de subsidie niet gebruikt worden voor activiteiten die een belemmering zijn voor de uitvoering van een wettelijke taak.

Aanvraag Heeft u interesse? Mail dan voor 15 maart a.s. naar meldpuntoov@krimpenerwaard.nl.