Steun Zilvermuseum van Gemeente Belang Krimpenerwaard

Tijdens de commissievergadering heeft Ada van Buren (Raadslid Gemeente Belang Krimpenerwaard) steun uitgesproken voor een begrotingssubsidie om daarmee de continuïteit van het Zilvermuseum te waarborgen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 17 maart.

In 2018 heeft het bureau LawsonLuiten in de door hen opgestelde rapportage over het Zilvermuseum geconcludeerd dat het Zilvermuseum niet ingebed was in gemeentelijk (cultuur)beleid, de ambities van het Zilvermuseum onvoldoende onderbouwd zijn en de gemeentelijke subsidie te laag is om het Zilvermuseum op het huidige niveau te laten functioneren.

LawsonLuiten heeft diverse ambitieniveaus voor het Zilvermuseum uitgewerkt en adviseerde qua financiering te kiezen voor scenario 2. Via dit scenario wordt het mogelijk gemaakt dat het Zilvermuseum op het huidige niveau kan blijven functioneren. Daarmee kunnen o.a. de huidige publieks- en educatieve activiteiten én de rol van het Zilvermuseum in het toerisme en het Zilvercluster behouden blijven. Om de zakelijk impact van het Zilvermuseum te vergroten, adviseerde LawsonLuiten om daar aanvullend middelen voor beschikbaar te stellen.

Klik hier voor het artikel:’Zilverstad zonder Zilvermuseum is geen optie’.

Klik hier voor de website van het Zilvermuseum Schoonhoven.