Raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV)

Op dinsdag 3 maart vergadert de raadscommissie Samenleving-Beheer-Bestuur en Verkeer (SBBV) in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.                                                                                  

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat:

Informatie over zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden

In een brief van de RDOG staat dat het RDOG het bureau TwynstraGudde in de arm heeft genomen voor de begeleiding van het verander traject binnen het RDOG. Het betreft een verwachte extra last van 116.000 euro voor de gemeente Krimpenerwaard.

RDOG: Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

Volg raads- en commissievergaderingen live                                                                De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune kunt u de debatten in de raadzaal volgen.

De vergaderingen die gehouden worden in de raadzaal in Lekkerkerk worden ook live uitgezonden. Door hier te klikken kunt u de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken.