Politiek Krimpenerwaard wil waarnemer in Stolwijks zwembadconflict

Onderstaand artikel is gepubliceerd op de website van het Kontakt.

Politiek Krimpenerwaard wil dat het college van B&W de vinger aan de pols houdt in het conflict tussen de stichting Vlister Openluchtbaden (VOB) en (Stolwijkse) zwemmers. Dat burgemeester en wethouders de aanbeveling om een waarnemer aan te stellen aan de kant schuiven, stuit op onbegrip.

“Een zwembadbestuur dat kans ziet ruzie te maken met én een zwemvereniging (ZPS) én 1.200 mensen (ondertekenaars van een petitie tegen het VOB-bestuur, red.) lijkt niet in staat om samen te werken dan wel te verbinden”, oordeelde Willem Schoof (VGBK) tijdens de dinsdagavond (online) gehouden commissievergadering. “Wij vragen het college dan ook om het besluit geen waarnemer aan te stellen te heroverwegen. Daarnaast maken we ons zorgen over de ontwikkeling om zwembad De Loete om te vormen tot natuurbad. Is de gezondheid wel gebaat bij een zwembad dat geen gebruik kan maken van chloor om te zuiveren

Klik hier voor het hele artikel.

Terugblik Digitale vergadering commissie Samenleving Bestuur Beheer en Verkeer 12 mei 2020

Terugblik Digitale vergadering commissie Samenleving Bestuur Beheer en Verkeer 12 mei 2020

Eindelijk weer een commissievergadering! Politiek Krimpenerwaard komt weer op gang. In verband met de Coronacrisis konden vele vergaderingen geen doorgang vinden. Onze raadzaal is ongeschikt om, met de eis van 1,5 meter afstand, met veel mensen te vergaderen.

Voorbereidingen werden dus getroffen om digitaal vergaderen mogelijk te maken.

Dinsdag 12 mei vond de eerste digitale commissievergadering plaats.

Iedereen vroeg zich af hoe die zou gaan verlopen. Kun je wel digitaal een politieke vergadering houden of kun je alleen maar heel beperkt vergaderen, alleen wat vragen stellen en veel hamerstukken? En kunnen insprekers op een goede manier hun inbreng hebben?

De raad had eerder besloten meer ruimte te willen geven aan insprekers en meer in gesprek te willen gaan met hen. Hoe moest dat nu digitaal?

Na 3 uur digitaal vergaderen kon om 23.00 uur de conclusie getrokken worden. Het ging goed. Het was een echte vergadering geworden. Ook interrupties bleken mogelijk. En ook het nieuwe inspreken verliep goed. De heer Vriezen verzocht de raad en de portefeuillehouder om trouwen op de locatie  Steinsetuin zeer spoedig weer mogelijk te maken. De heer Versluis bracht namens een groep bezorgde burgers uit Stolwijk de zorgen naar voren voor de plannen rond Het Polderbad in Stolwijk. De inspreekteksten kunt u op de website bij deze vergadering vinden.

De heer Stoppelenburg was gevraagd om als verkenner op te treden rond de kwestie rondom de zwembaden die in het beheer zijn van de Stichting Vlister Openlucht Baden. In de vergadering lichtte hij zijn rapport en adviezen toe. De heer Schoof van de VGBK gaf aan dat de stichting een vacature heeft geplaatst voor een bestuurder uit Stolwijk. Verantwoordelijk wethouder Sleeuwenhoek gaf aan dat zij zeer frequent contact zal houden met de stichting en de raad daarover zal informeren. Deze informatie nam de kou wat uit de lucht. Of alle partijen hierdoor voor dit moment voldoende gerustgesteld zijn, wordt de komende maand duidelijk.

Bij de andere agendapunten (Hekwerk Wilhelminaboom en Stadspark Schoonhoven en zienswijzen gemeenschappelijke regelingen) werden vooral kritische vragen gesteld over hoge kosten en de  financiële onderbouwing daarvan. Deze onderwerpen konden daarna door als hamerstuk naar de raad van 26 mei. Het voorstel om niet in te stemmen met de conceptbegroting 2021 van het Streekarchief wordt wel als bespreekstuk voor de raad geagendeerd.

Wilt u deze vergadering terugkijken? Dat kan op de website van de gemeente Krimpenerwaard.

Klik hier om de vergadering terug te kijken.

Bron: Gemeente Krimpenerwaard