Bouwen van huizen is essentieel voor vitaliteit en leefbaarheid in de kernen

Tijdens de commissievergadering gaf Ben Schamper van Gemeente Belang Krimpenerwaard aan blij te zijn met de voorgenomen ontwikkelingen in Gouderak.

“Er is veel behoefte aan woningen, dus ik kan hier alleen maar heel blij van worden.” Zo gaf Ben Schamper aan die zelf al jaren in Gouderak woont, hij waarschuwde al eerder al voor de leefbaarheid in het dorp.

De leefbaarheid en vitaliteit staat onder druk door een krimpend aantal inwoners. Scholen, winkels en verenigingen krijgen het daardoor steeds moeilijker. “Daarom is het belangrijk dat we gaan bouwen, vooral voor starters.”

Reeds in 2019 werd er door een aantal ouders uit Gouderak aandacht gevraagd  over de verpaupering van Gouderak. Onder de naam Levend Gouderak zet de groep zich in om het dorp leefbaar en vitaal te houden.

Op een eerder moment heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard al actie ondernomen. Een motie in juni 2019 van Gemeente Belang Krimpenerwaard om inwoners van Gouderak voorrang te geven bij het toewijzen van een woning werd unaniem door de gemeenteraad gesteund.

,,Het is ons opgevallen dat dit probleem in elk dorp speelt”, gaf fractievoorzitter Willem Schoof toen aan. ,,Wij horen dat woningtoewijzing binnen het dorp het uitgangspunt moet zijn, niet binnen de gemeente. Dit is misschien een lastige puzzel, maar voor de herindeling werkte het wel zo.”

Onderstaand eerder gepubliceerde artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor het artikel: Gouderak: Samenwerken aan nieuw elan

Klik hier voor het artikel: Ouders in actie tegen ‘verpaupering’ van Gouderak: ‘Anders gebeurt er nooit wat’

Klik hier voor het artikel: Het bouwen van huizen is essentieel voor de vitaliteit en leefbaarheid in de kernen.

Klik hier voor het artikel: Mogelijk meer woningen in Gouderak.

Ben Schamper

Nieuwbouw Schoonhoven Noord

QuaWonen bouwt in de Sint Eloystraat in Schoonhoven Noord 62 eengezinswoningen. Het project is onderdeel van de grootschalige wijkvernieuwing in Schoonhoven Noord.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard een mooie ontwikkeling. Verouderde woningen maken plaats voor energiezuinige woningen en geven op deze wijze een impuls aan de vitaliteit en leefbaarheid van Schoonhoven Noord.

De eerste 22 woningen zijn eind 2020 klaar. De overige 40 woningen zijn naar verwachting medio 2022 klaar.