Terrassen Krimpenerwaard mogen groter bij heropening

Samenwerken in tijden van Corona creëert mooie initiatieven met een mooi resultaat. In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard is dit van toepassing op het initiatief van de gemeente Krimpenerwaard die horecaondernemers bij de heropening komende week de mogelijkheid geeft om hun terras tijdelijk uit te breiden. Dit om aan de anderhalve meter-eis te kunnen voldoen.

Klik hier voor het artikel:Terrassen in de Krimpenerwaard krijgen ruim baan tot 1 oktober.

Klik hier voor meer informatie over :Tijdelijk terras tijdens coronamaatregelen.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Denken in kansen vergt inspanning van ons allemaal

De problemen en beeldvorming die enkele politieke partijen blijven schetsen over de percelen aan de oostzijde van de kern Gouderak en ten zuiden van de kern Haastrecht om deze aan te wijzen als toekomstig gebied voor wonen en maatschappelijke voorzieningen vragen om nuancering.

De betreffende percelen creëren voor de kern Gouderak mogelijkheden voor het bouwen van huizen en het inplaatsen van de sportvelden. Het wijzigen van bestemming van gronden is een veel gebruikt instrumentarium om ontwikkelingen zoals het bouwen van huizen op te starten c.q. het opstarten van het verplaatsen van de sportvelden. Deze laatste voorgenomen ontwikkeling biedt ruimte om op de huidige locatie van de sportvelden andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Het hoeft hier geen betoog dat de leefbaarheid en vitaliteit van Gouderak onder druk staat. Er is jaren niet gebouwd in deze kern.

Maart 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een aantal hectaren ten zuiden van Haastrecht te ontgrenzen van het natuurnetwerk Nederland.

Met het doel om ruimte te creëren voor eventueel toekomstige woningbouw. Zoals in het amendement o.a. is verwoord “Het algemeen belang dwingt de gemeente bij nader inzien de grens te verleggen in het kader van de leefbaarheid van de kern”. In de structuurvisie van de voormalige gemeente Vlist was deze uitbreiding al opgenomen.

Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat er 2250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard aangelegd wordt. Het programma Veenweiden Krimpenerwaard is daarvan het uitgangspunt.

De toekomst van de Krimpenerwaard dat is onze uitdaging voor de komende decennia. In mijn beleving geen herhaling van hetgeen de afgelopen zestig jaar in de Krimpenerwaard heeft plaatsgevonden. Willen wij vitale en leefbare kernen behouden dan is een investering in de toekomst een vereiste. Niet denken in doemscenario’s maar juist de mogelijkheden en kansen onderzoeken voor onze gemeente, dat is de uitdaging waar wij in de Krimpenerwaard voor staan. Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van woningbouw, voorzieningen, een goede bereikbaarheid en het creëren van nieuwe natuur voor de Krimpenerwaard. Deze samenhang creëert vooruitgang, leefbaarheid en vitaliteit voor onze gemeente. Dat vergt van een ieder een inspanning voor de toekomstige generatie

Aan die inspanningen wil Gemeente Belang Krimpenerwaard graag bijdragen!

Willem Schoof    Fractievoorzitter   Gemeente Belang Krimpenerwaard          

Naschrift: Onderdelen van bovenstaand artikel zijn in een eerder stadium gepubliceerd in het artikel

Het juiste evenwicht, dat is nu de opgave”.