Koop lokaal!

De oproep om lokaal te kopen wordt van harte ondersteund door Gemeente Belang Krimpenerwaard ter ondersteuning van de lokale winkels/bedrijven, maar ook in het belang van de leefbaarheid en voorzieningen in onze kernen in onze gemeente.

Vanuit Krimpen aan de Lek is het initiatief genomen om via leuke filmpjes aandacht te vestigen op het belang juist in deze tijd lokaal te kopen!

Wellicht heeft u recent al de film gezien over de winkels in Krimpen aan de Lek?

Weg met onderscheid lokale en landelijke politieke partij’

Gebrek aan geld en gebrek aan een centrale organisatie die kennis en ondersteuning biedt, zijn de 2 belangrijkste knelpunten bij lokale politieke partijen. Dat schrijft het Expertiseteam lokale politieke partijen in zijn advies.

Het Expertiseteam beschrijft in het advies ‘Gelijke monniken, gelijke kappen. Weg met het onderscheid tussen lokale en landelijke politieke partijen’ een aantal knelpunten bij lokale politieke partijen. De 2 belangrijkste, gebrek aan geld en aan een centrale organisatie die kennis en ondersteuning biedt, kunnen worden opgelost door de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) aan te passen. Daardoor moeten ook lokale politieke partijen onder de reikwijdte van deze wet vallen en niet alleen de landelijke politieke partijen.

Klik hier voor het hele artikel.

Bron: VNG