Doelstelling afvalscheiding gehaald

Dit is te lezen in het jaarverslag 2019 van Cyclus. In de gemeente Krimpenerwaard is het percentage afvalscheiding 75%, dit is 2% boven het gemiddelde percentage van de aangesloten gemeenten bij Cyclus. De gemeente Krimpenerwaard voldoet aan de vang-doelstelling.

In het Bestuursakkoord Van Afval Naar Grondstof (VANG) is afgesproken om in 2020 van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en naar 75% scheiding van huishoudelijk afval te gaan. Uit onderstaande grafiek is te lezen dat de gemeente Krimpenerwaard in 2019 deze doelstelling gehaald heeft.

Klik hier voor het jaarverslag van Cyclus.

Klik hier voor meer informatie over Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Meer dan 100 gemeenten luiden noodklok over financiële situatie

Ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten luidt de noodklok bij de Tweede Kamer over de onhoudbare financiële situatie. Ze dreigen in het najaar met niet-sluitende begrotingen te komen want bezuinigen lukt niet meer en de lokale belastingen zijn al hoog. De Tweede Kamer debatteert op 2 juli over de financiële situatie van gemeenten.

Klik hier voor het hele artikel

Regionale Energiestrategie

De voorlopige concept Regionale Energiestrategie R&S staat geagendeerd voor de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F) d.d. 30 juni.

De Werkgroep Energietransitie heeft op 6 mei 2020 de voorlopige Concept van de Regionale Energiestrategie (RES) besproken met de verantwoordelijk wethouder. De raad heeft op 26 mei 2020 kennis genomen van deze Voorlopige Concept RES – inclusief het addendum d.d. 20 mei – en het tijdpad naar de Concept RES die ingediend moet worden voor 1 oktober. Zo vond op 4 juni de regionale radenbijeenkomst bijeenkomst plaats in de vorm van een webinar.

Tijdens dit webinar was er voor alle deelnemers ruimte om inhoudelijke en verduidelijkende vragen te stellen aan de Stuurgroep RES over dit voorlopige concept. De antwoorden op deze vragen heeft de raad op 21 juni ontvangen. Zoals in het addendum is te lezen, wordt de raad gevraagd om de Voorlopige Concept RES opiniërend te bespreken en voor de zomervakantie zijn zienswijze hierop in te dienen.

De Werkgroep Energietransitie heeft, conform haar takenpakket, een zienswijze opgesteld en stelt de raad voor deze over te nemen. Raadslid Eddo Mondriaan is namens Gemeente Belang Krimpenerwaard lid van de werkgroep Energietransitie.

Klik hier voor de zienswijze op de Voorlopige Concept RES.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de column van André Krouwel “Geen energie”. Bron VNG Magazine.

Veteranendag

Vandaag is het Nationale Veteranendag. Vanwege de coronacrisis is de veteranendag Krimpenerwaard verplaatst naar zaterdag 5 juni 2021, we staan dan uitgebreid stil bij de viering van 76 jaar vrijheid!

Veel dank aan de Krimpenerwaardse veteranen voor hun inzet voor vrijheid en vrede.

Klik hier voor meer informatie over de veteranendag.