Borden geplaatst bij Surfplas Krimpenerhout in Krimpen aan de Lek

Duidelijkheid over gedragsregels voor een prettig, schoon en veilig recreatiegebied

Op woensdag 22 juli hebben burgemeester Cazemier (Krimpenerwaard) en de voorzitter van Groenalliantie, wethouder Oskam (Bodegraven-Reeuwijk), nieuwe borden geplaatst bij de Surfplas Krimpenerhout  in Krimpen aan de Lek. Deze borden zijn geplaatst om recreanten meer duidelijkheid te bieden over de regels die gelden in en om het recreatiegebied.

De Surfplas in Krimpen aan de Lek is afgelopen winterseizoen ontwikkeld tot een attractief recreatiegebied en hiervan wordt volop gebruik. De populariteit van de Surfplas heeft helaas ook geleid tot overlast en vandalisme. Groenalliantie, eigenaar van dit gebied, werkt nauw samen met gemeente Krimpenerwaard, politie, BOA’s, jongerenwerk en Staatsbosbeheer om de veiligheid op en rond de Surfplas te waarborgen. Binnen deze samenwerking zijn de regels verduidelijkt. Dit is nodig om een prettig, schoon en veilig recreatiegebied te hebben voor iedere gebruiker. De nieuw geplaatste borden brengen de bezoekers op de hoogte van deze regels.

Een van de nieuwe regels luidt dat aanwezigheid in en om de surfplas (m.u.v. fiets- en wandelpaden) tussen zonsondergang en zonsopkomst verboden is. Ook is het gebruik van alcohol in het gebied rondom de surfplas  niet toegestaan. Dit alcoholverbod is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Het alcoholverbod is niet van toepassing op het restaurant en bijbehorend terras, waarvoor een vergunning is afgegeven in het kader van de Drank- en Horecawet.

De regels zijn door het plaatsen van de borden voor alle bezoekers duidelijk. We hopen dat meer duidelijkheid omtrent deze regels een positieve bijdrage levert aan het recreatieve gebruik van het gebied. Mocht het toch nodig blijken  gaan we in samenwerking met onze partners extra maatregelen nemen, uiteraard hopen we dat dit niet nodig is.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor het artikel: Aanpak Surfplas: alcoholverbod en sluitingstijd

Gemeente Krimpenerwaard steunt boeren na petitie

Op 15 juli 2020 hebben boeren in de gemeente Krimpenerwaard een petitie aangeboden aan het gemeentebestuur. Daarmee vragen ze aandacht voor de nieuwe eisen voor het bemesten van grasland. Deze maatregelen treffen boeren en burgers in de gemeente buitengewoon hard. Daarop heeft de gemeenteraad unaniem besloten de boeren te ondersteunen en dit probleem bij minister Schouten onder de aandacht te brengen.

In de Kamerbrief van 22 juni is een aanvullende eis opgenomen. Die eis stelt dat het uitrijden van mest is toegestaan tot een maximale buitentemperatuur van 20 graden Celsius. Zeker in de zomermaanden zijn de boeren hierdoor genoodzaakt om uit te wijken naar de randen van de dag of zelfs de nacht. In een gebied waarin boeren en burgers buren zijn, is dit een zeer ongewenste ontwikkeling. De impact op het woon- en leefgebied is groot en de leefbaarheid in het buitengebied komt hiermee zwaar onder druk.

Onveilige situaties en geluidsoverlast

Een toename van landbouwverkeer tijdens de vroege ochtenduren is ongewenst omdat juist dan schoolgaande kinderen, middelbare scholieren en woonwerk-fietsers gebruikmaken van de smalle polderwegen. Hiermee zal de verkeersveiligheid ernstig in het geding komen. Ook zal het uitrijden van mest in de nacht voor veel geluidsoverlast zorgen. Een onwenselijke situatie vinden de boeren en ook de gemeente Krimpenerwaard. Wethouder Jan Vente van Landbouw: “In ons buitengebied staan de boerderijen gewoon tussen de vele burgerwoningen aan smalle polderwegen. Boeren en burgers proberen hier zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar. Deze maatregel verstoort het samen wonen, werken en leven in de polder.”

Nader onderzoek noodzakelijk
Het duurt tot 2021 voordat deze maatregelen daadwerkelijk van kracht zijn. De gemeente Krimpenerwaard heeft daarom minister Schouten per brief verzocht om de komende periode te benutten voor nader onderzoek en vraagt om een gesprek om samen tot een constructieve oplossing te komen. 

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Speciale bierviltjes als steuntje in de rug voor lokale horeca

Het is een zware tijd voor alle horecaondernemers door heel het land. Ook voor de lokale horeca in de Krimpenerwaard zijn de mogelijkheden zeer beperkt en blijven omzetten achter. Om de horecaondernemers te steunen en hen te bedanken voor hun inzet de afgelopen maanden, overhandigt burgemeester Roel Cazemier 5.000 speciaal ontworpen bierviltjes aan de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Krimpenerwaard, Anton de Wilde. 

Klik hier voor het hele artikel.

Bron: Gemeente Krimpenerwaard