Zotte geesten houden huis in Krimpenerhout

Zotte geesten hebben huis gehouden in het entreegebouw van recreatiegebied Krimpenerhout bij Krimpen aan de Lek. Op een eerder moment is het entreegebouw al doelwit van vandalen geweest.

Na een diefstal van een AED, zijn afgelopen weekend de wc’s in het gebouw flink beschadigd is de bebording weggehaald, vuilnisbakken gesloopt en lag de vloer van het gebouw bezaaid met peuken, lege blikjes, bierflesjes en afgedankte etenswaren.

Wat bezielt deze zotte geesten om op deze wijze huis te houden, de Groenalliantie haalt alles uit de kast om het voor de recreant zo aangenaam mogelijk te maken en als dank voor deze inzet wordt de Groenalliantie geconfronteerd met vandalisme. Een drankje nuttigen, een hapje doen en lekker genieten daar heeft niemand een probleem mee, maar rotzooi achterlaten en vervolgens vernielingen aanrichten dat gaat alle perken van fatsoen te buiten. Waar blijft het respect om andermans eigendommen te respecteren.

In het radioprogramma De Waard op de Kaart van RTV Krimpenerwaard kondigde wethouder Leon de Wit preventieve maatregelen aan die ingezet en overwogen worden om dit zeer ongewenste gedrag te stoppen.

Met deze preventieve maatregelen zijn kosten verbonden, overheidsgeld en het hoeft hier geen betoog dat het te gek voor woorden is dat overheidsgeld ingezet gaat worden om het gedrag van een stel zotte geesten tot een acceptabel niveau te krijgen bij het gebruik van openbare voorzieningen zoals het entreegebouw van recreatiegebied Krimpenerhout.

Bij deze dan ook een oproep en ondergetekende realiseert zich een roepende in de woestijn te zijn maar toch een poging. Degene die verantwoordelijk zijn voor dit zeer ongewenste gedrag, meld je en neem je verantwoordelijkheid voor je gedrag.

En uiteraard blijf je welkom in de Krimpenerhout om een drankje en een hapje doen en lekker te genieten maar ruim daarna gewoon je rommel op. Op deze wijze verdien je respect terug wat je op dit moment door toedoen van je eigen gedrag achter je hebt gelaten.

Willem Schoof

Fractievoorzitter

Gemeente Belang Krimpenerwaard

Klik hier voor meer informatie Krimpenerhout.

Klik hier voor meer informatie Krimpenerhout.

Klik hier voor het artikel Camera’s tegen vandalisme Krimpenerhout.

Klik hier voor her artikel Cameratoezicht en extra controles na vernielingen en drugsafval bij zwemplas

Gemeente Belang Krimpenerwaard: Verbod lachgas opnemen in de APV

Een verbod op gebruik van lachgas is op dit moment niet mogelijk. Er wordt momenteel aan wetgeving gewerkt om het gebruik van lachgas onder de Opiumwet te laten vallen en verboden gaat worden. Dan zal zowel de verkoop aan particulieren als het gebruik ervan niet meer mogen.

In beantwoording op eerder gestelde vragen (juli 2019) van de ChristenUnie gaf het college van Krimpenerwaard aan dat het college de indruk heeft dat het gebruik van lachgas in Krimpenerwaard niet afwijkt van het landelijke beeld. Daarnaast gaf het college aan dat in oktober 2019 een peiling onder jongeren door de GGD gehouden zal worden over het gebruik van lachgas en de uitkomst van deze peiling in 2020 beschikbaar zal zijn.

Zolang er geen wettelijke basis voor het verbod op gebruik van lachgas is wil Gemeente Belang Krimpenerwaard in navolging van de gemeente Papendrecht het gebruik van lachgas opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Tijdens de raadsvergadering van 14 juli dient Gemeente Belang Krimpenerwaard een motie in om het verbod van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen.

Lachgas lijkt misschien onschuldig, maar dat is het allesbehalve. Er komen steeds meer klachten binnen van mensen die gezondheidsproblemen ervaren door het gebruik van lachgas. Zo kun je er duizelig of misselijk van worden, hoofdpijn van krijgen, druk op de borst door voelen en een verdoofd gevoel in je armen en benen hebben. Wanneer je het gebruikt in combinatie met alcohol, kan het zelfs zijn dat je niet meer goed kunt ademen en daardoor een hartaanval krijgt

Afgelopen mei meldde de NOS al dat revalidatieklinieken steeds meer patiënten binnenkrijgen met blijvend letsel. Ze hebben verminderde kracht of zelfs verlammingsverschijnselen.

Niks onschuldig, dus! Krijg je op een feestje een ballonnetje aangeboden door vrienden? Denk dan twee keer na voordat je een besluit neemt.

Bron: Tips en weetjes