Raadsvergaderingen voorlopig niet in de raadzaal Krimpenerwaard


De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd digitaal vergaderd. Als tijdelijke oplossing functioneerde dit redelijk. Het is echter heel lastig om in een digitale vergadering grote politieke onderwerpen te bespreken. Veel onderwerpen zijn daarom ook doorgeschoven naar na het zomerreces.

De raadzaal in Lekkerkerk is niet groot genoeg om met 31 raadsleden, 7 collegeleden en ambtelijke ondersteuning voldoende afstand te houden.

Uitgaande van de RIVM Corona richtlijnen kunnen in de raadzaal van Lekkerkerk slechts 16 personen aan een vergadering deelnemen.
Er is uitgebreid gekeken naar ruimtes binnen de gemeentegrenzen die voor een langere periode beschikbaar zijn. Voor de raadsvergaderingen van 14 en 15 juli kan gebruik gemaakt worden van De Drie Maenen in Ouderkerk aan den IJssel.

Na de zomer beginnen daar echter weer sportactiviteiten. Raadsvergaderingen moeten openbaar te volgen zijn. Raadsvergaderingen worden daarom
uitgezonden via RTV Krimpenerwaard en de gemeentelijke website. Deze openbaarheid stelt hoge eisen aan akoestiek, aan geluidsapparatuur en aan opname apparatuur die aangesloten kan worden op de digitale raadssystemen.

Het steeds weer op- en afbouwen en de huur van opname apparatuur en bediening brengt erg hoge kosten met zich mee. Daarom is gezocht naar een ruimte die permanent beschikbaar is en die kan voldoen aan de benodigde technische eisen. Vooralsnog is binnen de gemeente geen ruimte gevonden die daaraan voldoet. Het presidium is daarom heel blij met het aanbod van de gemeente Alphen aan den Rijn om voor de twee raadsvergaderingen van september en oktober van hun raadzaal en faciliteiten gebruik te kunnen maken.

De gemeente blijft op zoek naar andere mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen voor het houden van de raadsvergaderingen. Vergaderingen met minder deelnemers zoals de commissievergaderingen zullen vanaf september wel fysiek plaatsvinden in de raadzaal in Lekkerkerk.

Geen proefboringen in de gemeente Krimpenerwaard

Vandaag artikel in het AD Gouda met als kop “Boorbedrijf mag mogelijk toch op zoek naar delfstof”.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is verbaasd en geschrokken en blijft op haar standpunt ”Geen proefboringen in de gemeente Krimpenerwaard”. Ondanks de uitspraak van de Raad van State dat het Canadese olie- en gasbedrijf Vermilion definitief geen proefboringen naar aardgas mag doen aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht blijft Gemeente Belang Krimpenerwaard vinger aan de pols houden in dit dossier.

In juni 2018 heeft de Raad van State beslist dat het Canadese olie- en gasbedrijf Vermilion definitief geen proefboringen naar aardgas mag doen aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht.

Reeds in december 2014 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlist, na indiening van een initiatiefvoorstel van de Vrije Kiesvereniging Gemeente Belang (VKGB) * en PvdA, unaniem besloten niet mee te werken aan een proefboring aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht. Dit standpunt is overgenomen door de gemeente Krimpenerwaard.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente Krimpenerwaard terecht geconcludeerd dat het winnen van gas niet bijdraagt aan de kwaliteit van het weidegebied rondom de Hoenkoopse Buurtweg. Het oprichten van een tijdelijke boorinstallatie zou de door de gemeente en provincie nagestreefde openheid van het landschap aantasten.

* VKGB is na de gemeentelijke herindeling van 2015 opgegaan in Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK).

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp. Geen gasboringen in Haastrecht, initiatief tegen gasboringen beloond.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp. Gemeente Belang Krimpenerwaard – Geen gasboringen in Haastrecht.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp. Krimpenerwaard steggelt over gas: ‘Hebben we niets geleerd van Groningen?’

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp. Krimpenerwaard schaliegasvrije gemeente.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp. Geen gasboringen in het Groene Hart.