Nieuwbouw sporthal “DeMeent” Schoonhoven

Tijdelijke sporthal tijdens bouw nieuwe sporthal, initiatief VGBK gehonoreerd

In de raadsvergadering van 10 december 2019 is een raadsvoorstel besproken, en aangenomen, dat voorziet in de vervanging van de gedateerde sporthal door een nieuw te bouwen hal. De bouw zal gelijktijdig plaatsvinden met de nieuwbouw van de lokatie Vlisterweg van het Schoonhovens College.

VGBK heeft in deze vergadering zijn zorgen geuit over het niet kunnen gebruiken van deze sportaccommodatie door onderwijs en verenigingen tijdens de bouw op dezelfde plek. Ons raadslid Eddo Mondriaan heeft in deze vergadering de suggestie geopperd om een tijdelijke sporthal te plaatsen in de kern Schoonhoven tijdens de bouw van de nieuwe hal.

VGBK is dan ook zeer verheugd dat het college van B en W deze suggestie heeft overgenomen, zoals blijkt uit de raadsinformatiebrief van 8 juli j.l. Op deze wijze is de sportbeoefening van onderwijs en verenigingen gewaarborgd tijdens de nieuwbouw van de school en de sporthal.

Eddo Mondriaan

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.