Peilbesluit Krimpenerwaard bijna klaar

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft zeven peilbesluiten van de Krimpenerwaard in ontwerp vastgesteld. Dat betekent dat de peilbesluiten nu bijna klaar zijn, maar pas definitief worden als de inwoners en bedrijven uit de Krimpenerwaard er weer een keer naar hebben gekeken en op hebben gereageerd.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: HHSK

Rijk bevriest opschalingskorting voor 2020-2021

De opschalingskorting houdt in dat een gemeente minder geld uit het gemeentefonds krijgt naarmate de gemeente groter wordt.  

Gemeente Belang Krimpenerwaard is content met deze eerste stap en ziet deze als een voorbode voor een definitieve afschaffing van de opschalingskorting.

Achterliggende gedachte hierbij was “dat door (gedwongen) gemeentelijke herindelingen, zoals in de Krimpenerwaard in 2014 gemeenten doorgroeide tot gemeenten met een omvang van 100.000 inwoners en efficiencywinst geboekt zou kunnen worden”. Zover is het nooit gekomen maar de opschalingskorting bleef wel van kracht.

In een reactie gaf VNG-voorzitter Jan van Zanen aan: “Als VNG zijn we al lange tijd met het Rijk over de opschalingskorting in gesprek. Voor het eerst wordt er nu iets gedaan aan de opschalingskorting, een langdurige wens van gemeenten. Dit is een eerste stap. Met wat ons betreft de afschaffing van de opschalings -korting als volgende stap.”

Welke invloed de bevriezing van de opschalingskorting op de financiën/begroting van de gemeente Krimpenerwaard heeft is op dit moment niet helder. Gemeente Belang Krimpenerwaard hoort dit binnenkort te vernemen.

Klik hier voor meer informatie.

Pas op voor louche websites

Voor internetcowboys is het goed geld verdienen aan woningzoekenden. Diverse verhuurplatforms bieden woningen aan die allang niet meer beschikbaar zijn. Ze laten u betalen om op advertenties te kunnen reageren. Ook zijn er websites die claimen dat ze u snel aan een urgentieverklaring kunnen helpen. Trap er niet in, zoek bij twijfel contact met uw gemeente of een woningcorporatie in uw regio.

Klik hier voor het hele artikel.

Beantwoording over verkeershinder vrachtverkeer en parkeercapaciteit

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft vragen aan het college gesteld met betrekking tot verkeerhinder van vrachtverkeer op de Ooster Lekdijk en Onder de Waal te Krimpen aan de Lek. Het waarschuwingsbord voor het vrachtverkeer wordt genegeerd en de parkeercapaciteit voor personenauto’s wordt als knellend ervaren.

Zie onder de vragen en de beantwoording van het college.

Vragen Gemeente Belang Krimpenerwaard.

1. Is het college bekend met de verkeershinder van vrachtverkeer op de Ooster Lekdijk en Onder de Waal te Krimpen aan de Lek?

2. Is het college bekend dat het waarschuwingsbord te laat zichtbaar is waardoor verkeershinder van vrachtverkeer plaatsvindt?

3. Is college genegen een parkeerschouw te doen, en indien nodig een aanpassing te doen aande parkeercapaciteit?

Beantwoording van het college.

1. Niet in detail, naar aanleiding van uw vraag zijn we ter plaatse gaan kijken.

2. Dat hebben we geconstateerd en zijn acties op uitgezet. Er zal een extra verkeersbord aan de Jacob Catsstraat, daar waar dat kan, worden geplaatst. De andere borden nemen we mee in de zichtbaarheidsschouw.

3. Daar zijn we wel toe genegen edoch capaciteit op de afdeling is zeer beperkt. De prioriteiten voor onze beleidsmedewerkers verkeer ligt allereerst bij verkeersveiligheid. Realisatie van meer parkeergelegenheid is pas aan de orde als een herinrichting van het gebied op stapel staat.