Zorgen om financiële ontwikkelingen jeugd- en ouderenzorg

De financiële ontwikkelingen bij de jeugdzorg en ouderenzorg (Wmo) in de gemeente Krimpenerwaard zijn zorgelijk. Het Rijk zal dan ook met middelen over de brug moeten komen. Gebeurt dit op korte termijn niet, dan zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Dit was maandag 7 september de boodschap van het college van B&W van Krimpenerwaard aan de gemeenteraad.

Zoals eerder is aangekondigd, Gemeente Belang Krimpenerwaard steunt de actie “Raden in verzet” en dient tijdens de raadsvergadering van 16 september een motie in met als doel om unaniem als gemeenteraad Krimpenerwaard deze actie te ondersteunen.

Gemeenten kampen met ernstige financiële tekorten doordat het rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken. Daarnaast hebben gemeenten ernstige financiële tekorten doordat het rijk de eigen bijdragen voor de Wmo heeft aangepast, en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten om de deze op te vangen. Het rijk besteedt allerlei taken uit aan gemeenten maar weigert de gemeenten hiervoor financieel te compenseren.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Toename lasten verwacht

Het college verwacht in 2020 een toename van de lasten: voor de jeugdzorg € 1,7 miljoen en voor de Wmo bijna € 700.000 meer dan begroot was. In 2019 waren de lasten bij de jeugdzorg al met 23% gestegen ten opzichte van 2018. De verwachte toename in de jeugdzorg in 2020 wordt nu geschat op 13% (ten opzichte van de jeugdzorglast over 2019). De komende maanden wordt duidelijk of deze afvlakkende trend zich voortzet tot eind 2020.

Sluitende begroting 2021 wordt moeilijk

De toename van deze lasten stelt het college en de raad voor de moeilijke opgave om de begroting voor 2021 en latere jaren sluitend te krijgen. Waarschijnlijk zal de gemeente zelf incidenteel een deel van de lastenstijging moeten dekken. Dat lukt niet voor de langere termijn. Zeker gezien de verwachte lastenontwikkeling bij de jeugd- en ouderenzorg. Het Rijk zal dan ook met middelen over de brug moeten komen. Gebeurt dit op korte termijn niet, dan zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Tekorten zorg landelijk probleem

Veel gemeenten hebben grote financiële zorgen over de jeugd- en ouderenzorg. Krimpenerwaard heeft in juni het voortouw genomen om samen met regio-gemeenten een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te sturen over deze problematiek. Hierin werd aangegeven dat het voor veel gemeenten al lastig was om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. De kosten in het Sociaal Domein blijven steeds verder oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. De mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op deze kosten zijn zeer beperkt. Dat wordt nog eens verergerd door besluiten van het Rijk, zoals het abonnementstarief voor de Wmo. De regio-gemeenten Midden-Holland gaven in de brief aan dat ze willen dat het Rijk ingrijpt en over de brug komt met een aantal ingrijpende maatregelen. Inmiddels hebben meer dan 100 gemeenten verspreid over het hele land de Tweede Kamer opgeroepen om te komen met structurele oplossingen.

Wordt vervolgd.

Inwonersbijeenkomsten Duurzaamheid

De gemeente Krimpenerwaard organiseert twee inwonersbijeenkomsten en een online bijeenkomst over het thema Duurzaamheid in het algemeen en de Regionale Energie Strategie (RES) in het bijzonder.

Inwonersbijeenkomsten Duurzaamheid

Afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord krijgen zichtbaar effect op het woon- en leefklimaat in de Krimpenerwaard. In de toekomst zal de manier waarop wij energie opwekken veranderen. Hoe deze veranderingen er uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Daarover gaat de gemeente graag in gesprek tijdens de bijeenkomsten. Ook zullen diverse mogelijkheden voor het verduurzamen van de eigen woning aan bod komen. Hoe kun je besparen op gas, water en elektriciteit, welke maatregelen helpen bij het isoleren van je huis en zijn zonnepanelen echt zo effectief?

Inwoners worden van harte uitgenodigd om hierover mee te denken, mee te praten en ideeën en suggesties te delen.

Online bijeenkomst Duurzaamheid

Naast deze inwonersbijeenkomsten organiseert de gemeente Krimpenerwaard ook een online bijeenkomst (webinar) over Duurzaamheid op donderdag 17 september 2020 om 20.00 uur. In één uur tijd worden kijkers meegenomen van buiten (energielandschap) naar binnen (verduurzamen van de eigen woning).

Diverse sprekers schuiven aan tijdens deze interactieve, online bijeenkomst. Ook hebben kijkers de mogelijkheid om direct vragen te stellen die tijdens de uitzending behandeld kunnen worden.

Overzicht data en locaties

Vanwege maatregelen rondom COVID 19 worden diverse, kleinschalige, sessies van anderhalf uur georganiseerd. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via de website www.duurzaamkrimpenerwaard.nl

Inwoners zijn van harte welkom op:

Zaterdag 12 september – Zalencentrum De Waard, Meidoornstraat 7, Bergambacht

10.00 – 11.30 uur

11.45 – 13.15 uur

13.30 – 15.00 uur

Vrijdag 18 september – De Drie Maenen, Abelenlaan 1A, Ouderkerk aan den IJssel

16.00 – 17.30 uur

17.45 – 19.15 uur

19.30 – 21.00 uur

Het webinar is te volgen op donderdag 17 september vanaf 20.00 uur via de website www.duurzaamkrimpenerwaard.nl.

Opening gerenoveerd veld FC Perkouw door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek en erevoorzitter Dirk Both

Het gerenoveerde kunstgrasveld van FC Perkouw is zaterdag geopend door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) en erevoorzitter Dirk Both.

De openingswedstrijd werd gespeeld door FC Perkouw O9 – Lekkerkerk O9, uitslag 6-5, de jeugdderby stond onder leiding van wethouder Jan Vente.

Bron: Het Kontakt
Foto: FC Perkouw